Verwerkingen

In onze scholengroep verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;
 • public relations;
 • toezicht op telecommunicatie;
 • camerabewaking.

Om jou in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in een school van onze scholengroep is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met in het bijzonder (i.h.b.) voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, connectietijden met het netwerk);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits ze een wettelijke grondslag hebben, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

Om een leerling in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in een school van onze scholengroep is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).
 • Het Departement Onderwijs en Vorming is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens.
 • De scholengemeenschap Molenland, waarvan de scholengroep onderdeel van is, ontvangt jouw administratieve gegevens omwille van haar bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren.
 • Het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen.
 • Het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen.
 • Iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen.
 • Indien je intern bent: elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen.
 • Bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.
 • Bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

In onze scholengroep worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 • WISA (Wis@d, Count-e)
 • Schoolware
 • Docento (in De Ster)

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op jouw school kan je opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..