Voor de volledigheid worden hieronder de huidige benamingen van de basisopties vergeleken met wat een school voor de modernisering organiseerde (de oude benamingen staan tussen haakjes).A-stroom

De Bron
Klassieke talen
(Latijn en Grieks-Latijn)
Moderne talen & wetenschappen
(Moderne wetenschappen)

SJI Tielt
Maatschappij & welzijn
(Sociale & technische vorming)
STEM-wetenschappen
(Techniek-wetenschappen)

Regina Pacis
Economie & organisatie
(Handel)
Sport

VTI Tielt
STEM-wetenschappen
(Industriële wetenschappen)
STEM-technieken
(Mechanica-elektriciteit)
(Bouw- en houttechnieken)

Sancta Maria
Klassieke talen
Moderne talen & wetenschappen
(Moderne wetenschappen)
Maatschappij & welzijn
(Sociale & technische vorming)
(onder voorbehoud)

B-stroom

SJI Tielt
Maatschappij & welzijn
(Haarzorg & verzorging-voeding)
(Mode & verzorging-voeding)
Economie & organisatie

Sancta Maria
Maatschappij & welzijn
(Verzorging-voeding)
STEM-technieken
(onder voorbehoud)

VTI Tielt
STEM-technieken
(Nijverheid)
Sport