A-stroom

  1A 2A
Algemene vorming    
Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens & samenleving 
& artistieke vorming
2 -
Moderne vreemde talen
- Engels
- Frans

1
3

2
3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Muziek - 1
Mens & Samenleving  - 1
Techniek 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 2 1
Lesuren algemene vorming 25 25
     
Keuzegedeelte    
Versterking basisvorming* 2 -
Lesuren keuzepakket 5 2
Basisopties - 5
Totaal aantal lesuren 32 32

B-stroom

  1B 2B
Algemene vorming    
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming/ICT 3 2
Moderne vreemde talen 3 3
Nederlands 4 3
Wiskunde 4 3
Muziek - 1
Techniek 4 2
Natuurwetenschappen
Natuur en ruimte
2 2
Artistieke vorming 1 -
Lesuren algemene vorming 25 20
     
Keuzegedeelte    
Versterking basisvorming* 2 -
Lesuren keuzepakket 5 2
Basisoptie - 10
Totaal aantal lesuren 32 32
 * De invulling van deze uren is nog in ontwikkeling