Het resterende saldo op de betaalkaart van schoolverlaters wordt eind september terugbetaald.